Kommunens advokat og nye politikere på vitnelisten