«Dårlige diskusjoner» og «støy» preget arbeidsgiverutvalg