Jeg skal ikke legge meg opp i Fagforbundets syn og perspektiv på Brønnøyskolen. Men Utdanningsforbundet stiller seg undrende til at de nå skriver at prosessen har vært god? Fagforbundet var jo enige med Utdanningsforbundet i at sluttprosessen ble håndtert på en veldig dårlig måte og ga sin fulle støtte til oss i Brønnøysunds Avis om at de også mente at høringsdokumentet skulle trekkes tilbake pga. dårlig og feil saksbehandling.

Hva er det som gjør at de nå tilsynelatende har skiftet mening og kan påstå at prosessen har vært god?

Merethe Paulsen Blomstervik

Hovedtillitsvalgt

Utdanningsforbundet Brønnøy