To fagforeninger krever at Brønnøys skoleutredning trekkes og endres