Oppvekstsjef og rektorer vil se på eventuelt behov for presiseringer