Margit Steinholt er ikke fremmed for å bruke hersketeknikker geografisk og demografisk og et rimelig omtrentlig forhold til sannheten i sitt klagebrev på innlegget fra de ansatte på fødeavdelingen ved Helgelandssylehuset Mo i Rana.

Hvor i all verden ser hun at gynekologer og jordmødre slår fast at det beste for kvinner på Helgeland er fødeavdeling på Mo kombinert med fortsatt fødestue i Brønnøysund? Det finnes to brev, et til arbeidsgruppe 1 i forhold til en eventuell nedleggelse av akuttsykehuset i Rana, og et i avisene der de sier noe om bekymringen for de fødende på Helgeland. I avisinnlegget fra de ansatte på fødeavdelingen på Mo har de tvert imot uttrykt stor bekymring for de fødende på Helgeland og lengre reisevei dersom fødeavdelingen her blir gjort om til en fødestue. De til og med poengterer at dersom fødeavdelingen i Rana skal legges ned så skal ytterligere nesten 300 fødedamer ut på veien i over 90 minutter.

Steinholt skriver ironisk at de oppviser en rørende omsorg for Sør-Helgeland, men framstår for øvrig uinteresserte i pasienter og befolkning som ikke befinner seg innafor stor-Ranas begrensninger. Det er ikke noe nytt fra Steinholt at hun forsøker å oppnå motstand ved å bruke nedsettende betegnelser som «stor-Rana» for å gi et inntrykk av at alle som bor nord for Korgfjellet tenker at de 231 gravide i kommunen Rana er mer verd enn 57 gravide i kommunen Alstahaug. Innlegget til de ansatte på fødeavdelingen på Mo sier det tvert motsatte.

Når Steinholt skriver at «fagfolkene bedriver også en kreativ form for lek med tall, men de harde fakta er at de fleste barn på Helgeland blir født sør for Korgfjellet», så hadde det straks sett mer saklig ut dersom hun hadde fortalt hva som var kreativt, hva som er lek og ikke minst hva som er feil i det fagfolkene skriver. Det de ansatte på føden på Mo skriver og refererer fra er en tabell tatt rett fra Statistisk Sentralbyrå, der antall fødte per kommune oppgis. De viser også i denne tabellen til forskjellige nedslagsfelt, der Sandnessjøen, Sandnessjøen/ Rana, Rana og Brønnøysund er oppgitt. Ikke en plass i innlegget fra de ansatte på fødeavdelingen i Rana er det nevnt noe om kun fødeavdeling på Mo. Hold deg til sannheten Margit Steinholt!

Hadde Steinholt tenkt seg litt om før hun går i skyttergraven mot de ansatte på Mo, så hadde hun skjønt at utsagnet med at «- Rana er lite tilgjengelig med helikopter på grunn av landingsforhold og dårlig sikt, spesielt vinterstid. Rana er lite tilgjengelig for kvinner som bor i øykommunene fordi ambulansebåtene vil bruke for lang tid inn Ranfjorden. Dette vet erfarne overleger som har jobbet på Helgeland like lenge som undertegnede» slår rett tilbake på henne selv. Hvor er hennes omsorg for de fødende som ikke tilhører Alstahaug? Følgende som tilhører Rana, Hemnes, Vefsn, Hattfjelldal og Grane som ikke vil ha tilgang på det samme helikopteret som da må først komme seg til Rana og lande før de må reise andre veien til et annet sykehus, om de i det hele tatt blir hentet med helikopter? At DMSet i Brønnøysund har større opptaksområde for fødende hoppes også glatt over. Steinholt har tidligere poengtert at Brønnøysund tapper ressurser fra sin egen avdeling.

Steinholt viser også en svært dårlig holdning til yngre kollegaer, en gruppe hun tilsynelatende ser på som lite erfarne med dårlig kunnskap om det meste. Og ingen kunnskap i nærheten av den hun sjøl innehar. Ydmykhet er ikke en betegnelse som først slår inn når jeg leser det som skrives.

Sannheten er vel at de generasjonene som kommer etter oss er mer bereist enn det vi var på deres alder, og at yngre mennesker tar et så lite egoistisk valg at de velger å utdanne seg innen helsevesenet, til å ta imot nye helgelendinger gjør meg både stolt og ydmyk.

Det de ansatte på føden på Mo gjør er nettopp å kjempe først og fremst for tilbudet til sine pasienter - spar oss for å beskylde dem for usynliggjøring av kvinnene som allerede bor lengst unna fødestuer og fødeavdelinger. Spar oss også for nedsettende kommentarer der du beskylder dem for «-en smule klam omtanke for gravide og fødende på Sør-Helgeland». Omtanken fra de ansatte ved fødeavdelingen for de fødende på hele Helgeland er ekte og kommer tydelig fram i det de skriver. De ønsker fødestue i Brønnøysund for de som hører til der, de ønsker fødeavdeling i Sandnessjøen for de som hører til der og de ønsker fødeavdeling i Mo i Rana for de som hører til der. Dette er et ønske som trolig flere fødende på Helgeland kunne ønske også Steinholt innehadde.

Det de har sagt noe om er at dersom arbeidsgruppe 1 skulle gå for bare et akuttsykehus sier de i sitt brev til dem at de mener denne bør være i Rana og med en fødestue i Brønnøysund. Man kan ikke ta bort gynekologi og føde fra det tredje største akuttkirurgiske miljøet i Nord-Norge, da gynekologisk vurdering også er viktig i vurdering av akuttkirurgiske pasienter. Ved kun fødeavdelig i Rana vil det kun være Alstahaug (ca 60) som vil ha behov for følge av jordmor. Ved fødselskomplikasjoner, har Rana et mer robust miljø innen kirurgi, anestesi og intensiv – noe som er svært relevant for å kunne sikre trygg fødselsomsorg, også ved risikofødsler og komplikasjoner med mor eller barn

For ordens skyld, hva vil du for de fødende i og rundt Brønnøysund og hva med de som tilhører Rana? Ønsker du å opprettholde fødestuen i Brønnøysund og fødeavdelingen i Rana? Tenker du like mye på dem?

Sitat Margit Steinholt: «- Det er uredelig å framstille virkeligheten annerledes».

Børge Hundnes

Mo i Rana