I et leserbrev i Brønnøysunds Avis 13/11, kommer en gynekolog fra Sandnessjøen med påstander vedrørende vår kommentar til arbeidsgruppe 1’s forslag. Hun kommer med uttalelser vi overhodet ikke kjenner oss igjen i, og vi ser oss derfor nødt til å komme med oppklaringer.

Det første hun påstår er at vi står fast på at det beste for kvinner på Helgeland er en fødeavdeling i Mo i Rana kombinert med fødestue i Brønnøysund. Dette har vi aldri sagt! Vi har hele tiden argumentert faglig, med forankring i forskning, og kjempet for at INGEN fødetilbud skal legges ned. Vi har problematisert reisende/fødende på veiene, og hatt fokus på kvinnehelse og best mulig fødselsomsorg for flest mulig av de fødende på Helgeland. Når det er sagt har vi med bakgrunn i dette gitt uttrykk for at hvis Helse Nord er så «gale» at de skal legge ned en fødeavdeling på Helgeland må fokuset være: «Færrest mulig fødende på veien!» Og det oppnår vi overhodet ikke med å legge ned fødeavdelingen med den største fødepopulasjonen på Helgeland, nemlig Mo i Rana.

Hun skriver: «De fleste kvinnene på Helgeland bor sør for Korgfjellet.» Det sier ingenting om verken reisevei eller antall fødende på veien. De fleste gravide/fødende bor i Mo i Rana, Mosjøen og Brønnøysund. Hun sier videre: «De fleste innbyggerne på Helgeland lever andre steder enn i Rana kommune.» Av 631 fødende på Helgeland i 2022 «lever» kun 57 i Alstahaug (og 21 i Leirfjord). Hvordan kan du forsvare at de resterende 553 som ikke bor i Alstahaug (og Leirfjord) må ut på veien i fødsel? Vi mener at med en fødeavdeling i Mo i Rana vil vi spare 285 kvinner for unødig lang reisevei kontra 78 i Alstahaug/Leirfjord. Dette er ikke en «kreativ lek med tall», men FAKTA (SSB tall fra 2022).

Hun skriver: «Føde/gynekologisk avdeling kun på Mo, vil medføre at de før omtalte kvinnene sør på Helgeland, vil få en reisevei på opp mot 4–5 timer.» Vi går ut ifra at hun sikter til kvinner fra nedslagsfelt Brønnøysund? Er ikke den erfarne gynekologen enig i at fødestua i Brønnøysund dermed må bestå?

Videre skriver hun: «Rana er lite tilgjengelig med helikopter på grunn av landingsforhold og dårlig sikt, spesielt vinterstid.» Dette er vi jo helt enig i, hun har helt rett i at Rana vil kunne ha utfordringer med luftambulanse. Ifølge en rapport utgitt av Norsk Luftambulanse, har Rana og Hemnes minst gjennomførte oppdrag og flest kansellerte oppdrag med luftambulanse på Helgeland på grunn av værforhold vinterstid. Nettopp på grunn av dette er det helt essensielt at det MÅ være fødeavdeling i Mo i Rana. Uten sykehus/fødeavdeling kan det bli svært utfordrende å hente pasienter i akuttsituasjoner i Rana og Hemnes, mens det på kysten vil være mulig å bli hentet og fraktet til sykehus/fødeavdeling. Ønsker hun å ofre de fødende tilhørende Rana og Hemnes, eller skal de ta den lange sjøveien ut Ranafjorden?

Hun stiller spørsmål ved hennes «yngre kollegaers kunnskaper om kystens geografi.» Hvis det er oss hun sikter til kan vi meddele at vi er heldige å ha god kjennskap til den vakre Helgelandskysten. Hun inviterer også til rundreise via blant annet Træna, Dønna, Herøy, Vega og Sømna. Vi er enige med henne om at de respektive fødende; 1 fra Træna, 8 fra Dønna, 14 fra Herøy, 16 fra Vega og 15 fra Sømna (tall fra 2022) får lengre reisevei ved fødeavdeling kun i Mo i Rana, og det er også en av grunnene til at vi ønsker å beholde de fødeenhetene vi har. Men det kan heller ikke forsvare at 285 fødende fra nedslagsfeltet Rana skal få veldig lang reisevei ved nedleggelse av fødeavdelingen her til fordel for disse 54.

Vi synes det er leit at vi blir fremstilt som om vi ikke bryr oss om de fødende på Sør-Helgeland. Hun går til og med så langt at hun beskylder oss for å «usynliggjøre» kvinner som bor lengst unna fødestuer og fødeavdelinger. Det er jo nettopp det motsatte vi gjør!

Atter en gang: Vi ønsker at ALLE fødeenhetene på Helgeland skal bestå. VI KJEMPER for en god KVINNEHELSE og FØDSELSOMSORG på HELE Helgeland. Med faglig, ikke politisk forankring!

Og for all del, spar oss fra å fremstille virkeligheten annerledes!

Mette-Lise Adolfsen, jordmor

Maiken Eliassen, jordmor

Kjersti Pettersen, jordmor

Bente Hjelseth, gynekolog

Ingvil Nagelhus, LIS 3, gynekolog