Viser til artikkel i BA 30.10.2023. Først og fremst, gratulerer som nybakte foreldre Johannes Olsen og samboer, og samtidig velkommen til en ny liten helgelending. Vi trenger alle vi kan få.

Jeg er også helt enig med Johannes Olsen når han vil utfordre Helse Nord til å oppleve Sør-Helgeland på sitt aller verste – kjøreavstand til bistand for liv og helse. Det er ingen tvil om at forslaget fra arbeidsgruppe 1 vil medføre at Sør-Helgeland kommer til å miste denne tryggheten dersom forslaget går gjennom og stemmes for i styret hos Helse Nord.

Og med all rett sier han: «– Jeg er ikke bare lei meg, men kraftig provosert. Hvordan kan en arbeidsgruppe ha noe sånt som prioritet? Regneark-ryttere uten peiling på hvordan det ser ut i det virkelig liv. Vi som eksisterer ute i det de sikkert anser som periferien og ikke er viktig i det store Excel-regnearket som definerer verdien av liv og helse».

Jeg er også enig med Olsen når han løfter frem fødestua, som var (og kanskje er) en positiv opplevelse for han og samboeren. De har blitt tatt vare på som par gjennom to svangerskap. De gir en nærhet og trygghet som er uvurderlig.

Så hvorfor skal da Brønnøysund og resten av Sør-Helgeland finne seg i å miste tilgangen på denne tryggheten de har i sitt DMS, spesielt når man ser at Brønnøy har 7816 innbyggere og 70 fødte i 2022, mot Alstahaugs 7411 innbyggere og 57 fødte i 2022. Statistikk fra SSB viser dette:

Slik det ser ut fremover, ser det slett ikke bra ut for Sør-Helgeland: Helse Nord har avviklet Helgeland rehabilitering i Sømna, og går forslaget fra strukturprosjektet i Helse Nords arbeidsgruppe 1 gjennom kan det resultere i at fødestua i Brønnøy og eventuelt dialysen som drives av jordmødrene avvikles.

Man risikerer også at psykiatrien i Brønnøy kuttes.

Planlagt oppbygging av DMS i Brønnøy stoppes eller begrenses svært mye, herunder intermediærsenger. Dette skjer med velsignelse fra fagpersonell ved sykehuset i Sandnessjøen, (12. oktober 2022 «- Margit Steinholt sier at dimensjonene til Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Brønnøysund er lagt opp på en sånn måte at de vil tappe ressurser fra Sandnessjøen som hovedsykehus» og politikere i Sandnessjøen (Talseth i mail til HSYK 24.03.2021, Hva blir konsekvensen av DMS i Brønnøysund for hovedsykehuset?).

Slik jeg har forstått og lest i media foregår det et utstrakt samarbeid mellom fagmiljøene i Brønnøysund og Rana, der det vises blant annet til at ortoped fra Rana ambulerer til Brønnøysund og artikkel der man viser hvordan man bruker Hololens og har videokonsultasjoner. Dette gjør at pasienten(e) slipper å reise.

 Det er også et prosjekt i Helse Nord der ortoped(er) i Rana har lært opp sykepleiere i bruddbehandling. Sykepleier følger opp bruddpasienter lokalt slik at de slipper å reise til Sandnessjøen, de vurderer røntgen/ legger på gips og lager kontrollopplegg i samråd med ortoped, de gjennomfører kontroller etter operasjoner der lokale sykepleiere kontrollerer og de legger på ny gips med mere i samråd med ortoped. Målet er at man får lokal behandling for de som ikke skal opereres, og de som skal opereres sendes direkte til ortopedisk avdeling i Mo i Rana.

Det som fagmiljøet i Rana har gått tydelig ut og sagt hva de mener noe om, er at Brønnøy bør/ må få i gang det tilbudet som er/ var tenkt oppstartet, slik som intermediærsenger/ kreftpoliklinikk og beholde det som mulig blir nedlagt, fødestue/ dialyse (jordmødrene driver dialysen).

Ved nedlagt fødestue fjerner man dialysen fra Brønnøysund, noe som innebærer at kronikere i behov for dialyse må reise 2–3 ganger i uken til Sandnessjøen for å få nødvendig behandling. Det er ikke slik vi skal behandle de som er syke og trenger helsevesenet mest.

Fakta er at vi i fremtiden i Norge blir flere og flere eldre og skrøpelige pasienter. De som kan behandles lokalt skal det, og i tillegg kan man overføre opererte pasienter nær hjemplassen tidligere.

Taperne i den kampen som nå pågår er de mest sårbare i samfunnet, de ufødte/ nyfødte og mor, i tillegg til de eldre.

Mitt håp/ ønske/ råd til dere på Sør-Helgeland: Stå på for å få opp det DMS-et som var ment å være der for dere, med det antall senger som var planlagt og fødestue. Dere har ingen grunn til å stå med lua i handa mens helsetilbudet nært dere raseres.

Børge Hundnes