Fem partier sikret flertall for skole på Nordhus og skoleendring i sentrum