FAU-lederen har ikke nerver til å se politikerne avgjøre skolesaken