Det var sommeren 2018 Tom-Rune Davidsen oppdaget flere og omfattende skader i flere dragere og søyler i gjødselkjelleren på gården på Vega. Frende Skadeforsikring mente skadene ikke hadde oppstått plutselig, men over tid. Derfor ville ikke selskapet betale ut erstatning. Davidsen på sin sine sto fast på at skadene kom plutselig og som følge av lynnedslag.

Anker dommen

Fire år seinere stevnet Davidsen forsikringsselskapet for retten. Partene møttes i Helgeland tingrett i 24. til 26. oktober, og allerede 9. november var dommen klar. Retten fastslo at forsikringsselskapet er erstatningsansvarlig og må betale Davidsens saksomkostninger på 550.000 kroner.

Ankefristen var én måned.

– Frende har anket dommen, sier forsikringsselskapets advokat Claus Krag Brynhildsen i advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co.

– På hvilket grunnlag ankes denne tingrettsdommen?

– Frende mener at tingrettens bevisbedømmelse og rettsanvendelse er uriktig, sier Brynhildsen.

Skuffet over Frende

Davidsens advokat Jan-Inge Thesen fra Advokatfirmaet Robertsen er gjort kjent med at dommen ankes.

– Vår klient er naturligvis skuffet over at Frende Skadeforsikring valgte å ikke legge tingrettens dom til grunn. Dommen er meget grundig, og vi kan ikke finne noen feil med denne. Samtlige av Frendes anførsler er grundig tilbakevist i dommen, sier Thesen.

Han er svært lite tilfreds med at dommen ankes.

– I stedet for å bringe saken videre og diskutere veien videre med tanke på skadeoppgjøret, forsøker forsikringsselskapet ved hjelp av sin betydelige økonomiske overmakt å tvinge en mangeårig god kunde i Frende i kne. Frende burde heller ha tatt dommen innover seg og bedt Davidsen om unnskyldning for den behandlingen han har fått av dem, sier advokat Jan-Inge Thesen.

Thesen jobber nå med å lage et tilsvar til anken som vil bli oversendt til retten innen tilsvarsfristen.

Dommerfullmektig Vinh Q. Tran og Helgeland tingrett dømte Frende Skadeforsikring som erstatningsansvarlige i saken mot Tom-Rune Davidsen. Nå har forsikringsselskapet valgt å anke dommen. Foto: Simon Aldra