– Det viser seg at det skal bare et lite pennestrøk til, så er fem generasjoner med gårdsdrift historie