På onsdag skal kommunestyret avgjøre skolestrukturen i Brønnøy.

En sak som på grunn av en særdeles dårlig prosess med mangelfull utredning, ingen konsekvensutredning, uforståelig hastverk og tendensiøse saksframlegg har ført til en splittelse blant innbyggerne i kommunen som vi aldri har opplevd før. En splittelse det kan ta lang tid å rette opp i.

Det som skulle handlet om hvordan vi kan sikre våre barn et best mulig oppvekst- og læringsmiljø har på mange måter blitt en kamp for eller mot nedleggelse av Nordhus skole. Kostnadene med opprettholdelse av skolen utgjør kun noen få promille av kommunebudsjettet. Trolig vil det ha negativ økonomisk effekt for kommunen å legge ned skolen om man tar med hele bildet, med investeringer på de andre skolene og tapte inntekter til kommunen. Det blir ikke noen bedring av situasjonen hverken for BBU eller Salhus av at Nordhus skole legges ned, snarere tvert imot. Til tross for dette argumenterer kommunens ledelse for en nedleggelse av skolen som vil medføre en rasering av lokalmiljøet på Torgøya. Man klarer å piske opp en stemning om at «alle må betale for å rette opp kommunens økonomi» og at nedleggelse av Nordhus skole er en forutsetning for dette, mens en nedleggelse av skolen i realiteten er å velte hele belastningen over på lokalmiljøet på Nordhus, Toft og Torget. Effekten av dette kan bli fraflytting og nedskalering eller skrinlegging av store næringsutbygginger med tap av arbeidsplasser og innbyggere. Dette vil videre føre til tapte inntekter og behov for nye kostnadskutt i kommunen, og reduksjon av tjenestetilbudet til innbyggerne både innen oppvekst og omsorg.

I denne situasjonen står det stor respekt av at formannskapets flertall har klart å stå imot det press de utsettes for, fra kommunens ledelse og andre. At vi har politikere som holder det de lover når de stiller til valg er viktig for lokaldemokratiet vårt. I et innlegg fra Utdanningsforbundet i Brønnøysunds Avis den 5. september 2023, rett før valget, er det tatt inn en oppstilling som viser de ulike partienes løfter på flere områder. På konkret spørsmål «Mener ditt parti at en presset kommuneøkonomi i seg selv er grunn nok til å legge ned Nordhus skole ?» svarer samtlige parti NEI. (vedlegg under)

Slik svarte partiene før valget. Foto: Utdanningsforbundet

Fra kommunens ledelse har det vekselvis vært argumentert med kommuneøkonomi og kvalitet i undervisningen. Selv om spørsmålet om kvalitet etter hvert er tonet ned noe i forhold til økonomi er det grunn til å trekke fram innlegg fra styret i Utdanningsforbundet i Brønnøysunds Avis 1. september hvor de klart slår fast følgende: «Det er ingen sammenheng mellom skolestørrelse, læring og læringsmiljø, og det finnes ingen forskning som viser at kvaliteten er bedre på større enn mindre skoler. Vi mener at små enheter har sine kvaliteter og at store enheter har andre kvaliteter og at det ene ikke utelukker det andre.»

Ut fra dette er det godt å se at SV, Rv, Sp, H og FrP i formannskapet står ved sine løfter til velgerne. Dette er viktig for at vi fortsatt skal ha tillit til lokaldemokratiet.

Jeg forventer at kommunestyret vedtar formannskapets innstilling.

Karl Johann Torgnes

Øyværing, småbarnsfar og næringsutvikler

Slik svarte partiene før valget. Foto: Utdanningsforbundet