Det har i mange år vært kjent at det i kommunen vår er store utfordringer i den delen av helse og omsorg som gjelder eldre. Allerede ved innvielsen av det nye sykehjemmet og Hestvadet omsorgssenter i 2005 ble det tatt til orde for videreføring av utbygging av sykehjemmet, byggetrinn 2.

Administrasjonen ble pålagt å erverve arealer til dette, og det ble gjort. Etter det har det ikke skjedd noe i Brønnøysundområdet med tanke på utbygging, helse og omsorg.

Vil for orden skyld tilføye at det i mellomtiden er tatt i bruk et nytt eldresenter i Velfjord, Rugåshylla. Etter planen skulle dette være eldresenter, men har også fungert som sykehjem.

Situasjonen for ytre del av kommunen er prekær. Det gjelder sykehjemsplasser og tilbud til de som trenger omsorgsboliger. Hestvadet omsorgssenter har siden det blitt tatt i bruk også fungert som sykehjem for noen beboere. Det er der en bemanning ut ifra det som var tiltenkt omsorgsboligtilbud.

Det er gledelig å se at kommunen nå er i gang med innledende arbeid med planer om blant annet boligmasse for å dekke behov til eldreomsorgen. Det framgår av Brønnøysunds avis av 5. april, hvor helse og velferdssjef Janne Lynghaug viser til konsekvenser angående manglende tilbud i kommunen. I samme avis viser eiendomssjef/assisterende kommunaldirektør til omfattende planer ved Hestvadet omsorgssenter. Det er gledelige nyheter.

I BA 9. april vises det til fagdag i kommunestyret som gjelder helse, med påfølgende gruppearbeid omkring helse og omsorg. Også dette er positivt.

Prosessen videre blir utfordrende, og det er viktig at involvering av andre enn bare ansatte i administrasjonen. Vi vil nevne pårørende, beboere, foreninger og lag som har aktiviteter hvor tilbud til eldre er en del av formålene. Det er viktig at i videre arbeid tas hensyn til dette og følgelig vil være en bærende del av prosessen videre.

Viser til eldrerådet og det rolle når det gjelder alle planer som angår eldre. Det vises til det som står anført i tilsendte papirer i forbindelse med oppstart av påtenkt planarbeid i kommunen. Det forutsettes involvering av aktuelle parter som en viktig del i planarbeidet mot Hestvadet omsorgssenter og sykehjemmet.

Hilsen Brønnøy pensjonistforening ved kontaktperson Solvor Stokke Nicolaisen