Ordføreren mener eldre ikke skal finne seg i å bli nedprioriterte