Ordskiftet i media og sosiale media som er kommet etter formannskapsmøtet bidrar til en retorikk der skolekretsene blir satt opp mot hverandre. En motsatt intensjon av det fakkeltoget hadde som formål. Ønsket var å samle foreldre på tvers av skolekrets fremfor det som nå etablerer seg, der det skapes splid, og rettes skyts mot hverandre. Derfor vurderer vi nå om vi skal avlyse hele arrangementet.

Intensjonen med fakkeltoget kan trekkes ut av leserinnlegg Bevar alle brønnøyelevers nærskole!, der vi setter søkelys på manglende konsekvensutredning for samfunn. Ingen modell er nevnt, men heller spørsmål til prosessen og det yrende hastverket, som bekymrer mange foreldre.

Avslutter med å referere Gjertrud Krokaa«Å være uenig er lov. Å debattere er sunt. Men å nedgradere motstandere av egne synspunkt og vurderinger til folk preget av følelser uten evne til fornuft er ikke spesielt konstruktivt.»

Initiativtakere til fakkeltog,

Marthe Hauan, Mariel Baustad Halvorsen, Katarina Einvold Kvaløy, Julie Slapø Moe, Laila Knygh Brekk, Linn-Anita Ø. Nilsen, Gro Estensen og Eva Moe