Til min reaksjon på rådmann Pål Trælviks lønnsforhøyelse i siste kommunestyremøte: Jeg uttalte ikke at jeg var mot rådmannens lønnsforhøyelse på 30.000 kroner eller 2,8 prosent, slik det står i lederen. Det jeg sa var at med en lønn på over en million synes jeg at han har råd til å betale heimreisene sine til Oslo selv. Det er hans eget valg å ikke bo i den kommunen han jobber i. Likeledes kan Brønnøy kommune ha bruk for hans skattekroner. Å både betale heimreise og unnvære skattekronene synes jeg ikke Brønnøy kommune har økonomi til, for å sitere meg selv.

Jeg kan ikke unnlate å se denne saken i sammenheng med at en svak gruppe som arbeider på Helgeland Industrier på Salhus, i samme kommunestyremøte fikk sine reisekostnader hevet fra 400 kroner til 700 kroner per måned. Da denne saken var oppe i Driftsstyre I stemte jeg mot økningen. Både jeg og leder i Driftsstyre I ba i kommunestyremøtet om at saken ble utsatt, vi mente at saken ikke var godt nok utredet. Men flertallet bestemmer!

En lederartikkel må gjerne uttrykke meninger, men den må være etterrettelig.

Aasa Storlien, Sp