I BAs omtale av sømnaprest Heidi Frich Andersens bokprosjekt gis det klart inntrykk av at dette er en lokalhistorisk bok, altså sakprosa.

Derfor stilte jeg noen betimelige spørsmål rundt utgivelsen.

I tillegg tok jeg med noen fromme ønsker om temaer jeg kunne tenke meg å lese om i en slik bok. Dette ble kruttsterk kost for tidligere prost Even Borch. At sømnaprestens bokprosjekt var en roman var ikke nevnt i BAs artikkel. - Men roman var det, kan Borch fortelle. Er dette riktig, kan selvfølgelig Frich Andersen velge fritt fra sin historiske fargepalett i beskrivelsen av kristendommens spede begynnelse på Sør-Helgeland. Lese den skal jeg nok.

Men Even Borch nøyer seg ikke med å klargjøre den eventuelle misforståelsen. Han tilkjennegir sin misnøye med min nøkterne beskrivelse av kirkens brokete historie, kristningen av Norge og Olav den hellige. Denne brutale krigeren som nesten ett tusen år etter sin død fortsatt nyter helte- og helgenstatus i kristne kretser. Nå er det neppe mange som beklager at den norrøne gudetro ble avløst av troen på én enkelt gud. Men millioner av opplyste mennesker vil gjerne gå et steg lenger. Vi som ikke tror på gamle myter skapt av ørkenstammer i Midt-Østen for to, tre tusen år siden. På en abrahamittisk himmelsk, diktatorisk, allmektig skaper som etter at han med et fingerknips skapte universet, har som sin viktigste geskjeft å nøye overvåke oss mennesker. Både når vi er i våken og i sovende tilstand. Spesielt opptatt er han av hva vi gjør når vi er nakne. Burde han ikke ha funnet mer underholdning i å observere sine gigantiske galakser som kolliderte, stjernehoper milliarder av lysår borte, kvasarer som lyser fem hundre millioner ganger sterkere enn solen, eller sitte på kanten av et enormt sort hull og dingle med beina?

Nei, denne usynlige, himmelske frelseren høyt der oppe i det iskalde universet, som ingen har sett, bortsett fra noen amerikanske TV-predikanter som hevder å ha møtt ham på tomannshånd, har skapt en jordklode som til enhver tid prøver å kverke oss. Infame prøvelser har han gitt oss i hopetall: Her raser voldsomme stormer, grusomme sykdommer infiserer oss, han gir babyer aids, kaster oss ut i utmattende kriger, krydrer tilværelsen med jordskjelv, vulkanutbrudd, tsunamier, ras, epidemier, sultkatastrofer og hungersnød, klimaendringer, giftslanger, flått som vil snikmyrde oss og malariamygg som dreper tusener, bare for å nevne et lite utvalg. Han har gitt oss ti bud som vi arme mennesker ikke må bryte, for da sender han oss lukt ned i helvete. - Men størst av alt er guds kjærlighet! Han elsker menneskeheten! Min forstand kommer til kort her. Men kanskje hadde jeg kommet på glid hvis jeg hadde kjent Olav den helliges kalde sverd mot halspulsåren. Men er alt dette så farlig da, så lenge troende mennesker ikke prøver å pådytte andre sitt verdensbilde?

Ikke nødvendigvis, men dette handler om den farlige kjernen i religiøs tankegang.

Om naiv blind tro, om å akseptere religiøse dogmer, ofte påtvunget uten å kunne stille spørsmål, om unnfallenheten ved manglende vilje til å tenke selvstendig og kritisk og trekke logiske slutninger. Om radikalisering, undertrykkelse av kvinner, befolkningsgrupper og religiøse minoriteter, og villigheten til å akseptere destruktiv menneskelig adferd og grusomheter så lenge det skjer i guds navn. Dette er et markant trekk i utøvelsen av en rekke religioner. Denne problemstillingen er akkurat like aktuell i verden i dag som den var da Olav den hellige svingte sverdet. Vi ser det for eksempel i manges unyanserte og uforbeholdne støtte til partene i Gaza-krigen. De som er minst villig til å finne en forsonende løsning på denne konflikten, er de mest fundamentalistiske religiøse ledere og politikere på begge sider av grensegjerdet. Denne krigen handler ikke bare om retten til territorier. I bunn ligger en gammel, betent konflikt mellom religioner. Dette er lite framhevet i media.

Se også hva som skjer i USA. En usympatisk, narsissistisk, fascistisk sosiopat av en mislykket forretningsmann med uttalte diktatorambisjoner lirer av seg lettfordøyelige religiøse fraser for å tekkes store velgergrupper i det amerikanske bibelbeltet. Ved god hjelp av disse hvite kristenkonservative velgerne og kreasjonister kan verdenstrusselen Trump faktisk lykkes med å innta det hvite hus igjen. I amerikansk politikk spiller penger og kristen religiøs tro en enorm rolle. Så ingen kan påstå at ikke religiøs tro i store befolkningsgrupper kan kjøre verden rett utenfor stupet.

Er den norske kirke uskyldsren? Vel, den har måttet moderere seg betraktelig i årenes løp, mye takket være sekularisering og humanistisk tankegods. Hyggelige prester med gode omsorgsgener finnes selvfølgelig, som gjør en god jobb blant annet i sorgarbeid. Men allerede ved dåpshandlingen starter trospåvirkningen. Og smårollinger får fortsatt sin kirkebok ved 4-årsalderen, der innføring i bibelhistorie er en del av innholdet. Kirken og foreldrene mener det sikkert godt, men et forsøk på religiøs indoktrinering er det like fullt. Og mens det unge sinn fortsatt er formbart, i 15-årsalderen ved konfirmasjonen, er det undervisning og forbønn for at de unge skal forbli i den kristne tro. Dette kristne ritualet gis kunstig åndedrett ved at konfirmantene overøses med store pengegaver av slekt og venner. Alle vet at rekkene med hvitkledde ungdommer på vei mot alterringen hadde vært atskillig kortere om denne fristende gulroten ble revet vekk fra dem.

Hvorvidt Even Borch vurderer å justere sitt «gamle kompass» er vel lite trolig. Hans tro er sementert, hans kurs satt for atskillige tiår siden. Men den nye tid med økende sekularisering trenger han ikke å bekymre seg så mye for. Utallige studier viser nemlig at mennesker med et humanistisk livssyn scorer høyere på moral, toleranse og empati enn religiøse. Sannsynligvis fordi de ikke er bundet av dogmer og naiv tro på en himmelsk, eneveldig hersker som har mentalt nakkegrep på dem. Vi har friheten til å tenke selv, en dyrt ervervet menneskerett som dessverre ikke er en selvfølge overalt i vår utfordrende verden.

Roar Berg-Hansen Historieinteressert skribent med tidsmessig navigasjonsutstyr