Roar Berg-Hansen har tydeligvis blitt provosert over avisoppslaget om at sømnapresten Heidi Frich Andersen skriver en historisk roman fra kristendommens første tid på Sør-Helgeland. Og han sparer ikke på kruttet I kritikken av en roman som verken han eller noen andre har lest. Når han ikke kan kritisere innholdet, så står det igjen å kritisere farfatteren. Kanskje rettere sagt: hennes yrke. Eller som han sier det sjøl: «en person som har gudstro som kompass gjennom livet».

Jeg forventer ikke at Berg-Hansen skal vite så mye om hva et teologistudium går ut på, og hvor mye vi arbeider med historiske tekster. Og sømnapresten har i tillegg til den kirkehistorie som alle teologer lærer, også «sekulær» historie som fag. Hun har også deltatt I en forskergruppe om midderlalderhistorie. Med min kjennskap til sømnapresten, så vil jeg påstå at hun er en av dem som har best kunnskap om perioden da Olav Haraldson levde og kristendommen ble det en kan kalle statsreligion. Helgenkongens rolle I det historiske skiftet er svært spennende . Og at han har satt konkrete spor etter seg på Sør-Helgeland, er ikke mindre spennende.

Berg-Hansen bruker mange ord på å beskrive hvordan kirka skal ha utøvd makt og hvor håpløst utdatert den er I dag. Til det første så vil jeg si at det er ingen nyhet at kirka har vært en maktfaktor I samfunnet. Men uansett hva enkelte tror på i dag, så må vi forholde oss til vår fortid og akseptere at den har preget både enkeltindivider og samfunn. Hvordan Norge hadde sett ut i dag om vi hadde fortsatt med å tilbe de norrøne guder, det vet vi ikke. Nazistene prøvde jo å hente fram de gamle idealer om det sterke mennesket på bekostning av mennesker med funksjonshemminger eller med feil rase. Som alle vet var ikke det forsøket særlig vellykket.

Jeg gleder meg til å lese boka til sømnapresten når den kommer ut. Det syns jeg Roar Berg-Hansen også bør gjøre. Han har bidratt til å gjøre Sør-Helgelands vakre natur kjent gjennom sine bøker. Nå får han sjansen til å fordype seg I det historiske. Og om det skulle være noen «snikmisjonerende» undertoner, så tror jeg han klarer å motstå disse.

Even Borch

Historieinteressert teolog med kompass