Kan nesten ikke dy meg for å knytte noen kommentarer til Olav Hermansens innlegg i BA 14. februar, selv om det er litt sent (de som kjenner meg vet jeg har mine grunner). Tittelen er «Likkister til Ukraina» og er et angrep på venstresiden i norsk politikk, og da spesielt på partiet Rødt. For meg blir hele innlegget uforståelig, men vi kan enes om at hva Rødt måtte mene har ingen betydning for krigen i Ukraina, så hvorfor han bruker store deler av innlegget på dette vet jeg ikke. Men det er vel myntet på idioter, og da tenker jeg ikke på ordet brukt som det vanligvis blir brukt, men heller definisjonen som Viktor Stein gir oss i BA 30. januar. Ordet idiot kommer fra gammelgresk og betyr rett og slett «en som ikke bryr seg om politikk».

Så over til saken. Det fremstilles som om det bare er Rødt som er har vært imot å sende våpen. Begynner med «toppen», USAs president Joe Biden sier levering av våpen skal begrenses seg til «defensivt materiale» for å unngå eskalering og forhindre en «direkte konfrontasjon mellom Nato og Russland», noe som ifølge presidenten ville føre til «tredje verdenskrig». Fornuftige ord, men for lengst forlatt. Så over til vår egen regjering. Utenriksminister Anniken Huitfeldt oppsummerte 15. januar 2022: Stortingets 1959-vedtak om eksportkontroll ligger fast. Vi eksporterer ikke våpen der det er krig, eller krig truer. Dette setter klare begrensninger på mulighetene til å eksportere forsvarsmateriell til Ukraina. Har ikke Hermansen fått med seg dette? Det tok ikke lang tid før USA ba henne rett opp «feilen».

Russland bomber boligblokker, sykehus og skoler, skriver Hermansen. Det lar seg vel neppe benekte, men er det bevist? Hver dag siste år har vi blitt innprentet at Russland mangler ammunisjon (som Ukraina). Å bruke ammunisjon på disse målene gir ingen mening. 440 barn har mistet livet i året krigen har vart, og er selvsagt 440 for mye. Under krigen i Irak drepte USA 500.000 barn med overlegg (gjennom sanksjoner. Les mitt innlegg «USA verre enn Taliban?» i BA). 4. aug. 2022 kan en lese i avisene: «Ukrainske styrker setter sivile i fare ved å etablere baser i boligområder, på sykehus og skoler» ifølge Amnesty International. Dermed blir disse også et mål for krigshandlinger. Kan Ukraina være ansvarlig for noen av de døde barna? Ukraina reagerer kraftig på anklagene og beskylder Amnesty for å stå i ledertog med Kremls propagandaapparat. Ukraina har også fjernet russisk litteratur fra biblioteker og bokhandlere.

Hermansen fokuserer på de «gamle» krigene, men ser ut til å glemme de «ferske» USA – med Europa på slep – har stått for. Vi er mange som husker Vietnamkrigen. Selv har jeg kjent mange av de som seilte opp Mekong-elven med bensin, og har også seilt sammen med dem på en av disse båtene. Den spanske borgerkrigen kjenner jeg også, men vil heller fokusere på tiden fra krigens slutt 1945 og til fascisten Franco døde 1975. Spania ble da isolert (sammen med Portugal), mens forholdet til USA blomstret i denne perioden. Kjemien stemte godt, og USA fikk opprettet flere baser i landet.

Å føre krig er ikke billig. Så USA og Europa skulle gjerne sett at de fikk flere med på laget. I midten av februar var president Joe Biden, Tysklands kansler Olaf Scholz og Frankrikes utenriksminister Catherine Colonna samlet i Washington for å overtale landene i Sør-/Mellom-Amerika og Mexico til å levere våpen og ammunisjon til Ukraina. Svaret var et entydig nei. Det kom ikke på tale å sende verken våpen eller ammunisjon til Ukraina. Bare forhandlinger kan løse konflikten. Brasils president Lulas syn var at: Nato og USA – og Ukrainas president Zelenskyj – bærer en del av ansvaret for krigen ved å presse Russland og ekspandere Nato østover uten å gi Moskva reell sikkerhetsgaranti.

Det får være nok om våpenleveransene til Ukraina i denne omgang, så jeg håper Hermansen har fått med seg at Rødt ikke står så alene om beslutningen om ikke å sende våpen til landet.

Kåre Steinbru