Under overskriften «Kampen om makten» har lederen i Brønnøysunds Avis i papirutgaven for 27. januar noen betraktninger om årets kommende valg i kommunene på Sør-Helgeland. Synspunktene avsluttes med følgende: «For la det ikke være tvil: Ordførervervet er ett av de viktigste og mektigste i et lokalsamfunn.»

Utvilsomt har enhver ordfører betydelig makt, riktignok ganske avhengig av hvilket flertall hun eller han har bak seg i kommunestyret. Men hva er egentlig avgjørende i et demokrati?

La oss da enda en gang minne om hva dette ordet betyr. Det har sin opprinnelse i antikkens Hellas, fra de greske ordene demos og kratos, som betyr folk og styre. Demokrati betyr altså folkestyre. Det betyr igjen at i et samfunn som er tuftet på demokratiske verdier, er det folket som skal ha det avgjørende ordet og den egentlige makta.

Som alle skjønner kan ikke hele folket, selv ikke i en liten kommune, samles hver gang mer eller mindre viktige avgjørelser for kommunen skal drøftes og vedtas. Derfor har vi et representativt system med folkevalgte representanter, politikere, som skal ta seg av dette i periodene mellom hver gang disse politikerne velges.

Det kan da være verdt å minne om enda en gang hva ordet politiker kommer fra. Oldtidens Athen i Hellas innførte demokrati med folkevalgt styre for snart 2530 år siden, i år 507 før vår tidsregning. Både medlemmene i den folkevalgte forsamlinga og de som deltok i prosessene for å få dem valgt, ble kalt politikere, fra ordet polis som betyr by. Politikere var altså de som brydde seg om byen. Gjennom påfølgende århundrer ble dette synonymt med «de som bryr seg om samfunnet».

I samme slengen kan det være interessant å ta med ordet idiot. I dagligtale er det mange som oppfatter dette som en nedsettende betegnelse på en person med dårlig vett og forstand. Men ordets opprinnelse har ingen sammenheng med manglende kognitive evner. Ordet idiot kommer fra gammelgresk og betyr «en som ikke bryr seg om politikk.»

Mange sier nettopp det: «Jeg bryr meg ikke om politikk.» Gjerne med begrunnet henvisning til hvor mye snusk og fanteri de har observert blant politikere, og hvor mange skuffelser de har opplevd etter brutte løfter fra samme hold. Men utsagnet kommer gjerne fra mennesker som nettopp bryr seg om samfunnet. Som deltar i frivillige organisasjoner, som hver dag både i jobb og på fritid gjør sitt ytterste for at dette samfunnet skal gå rundt på en god måte.

På bakgrunn av det som nå skjer rett foran øynene på oss, med et helsevesen i ferd med å bryte sammen, eksempelvis med fare for rasering av en så viktig helseinstitusjon som Helgeland Rehabilitering, er det god grunn til å hevde at blant de som sier at de ikke bryr seg om politikk, finnes de aller beste politikere. På den andre siden, blant de såkalte politikere, særlig blant yrkespolitikere, og ikke minst blant de høyest lønnede av dem, finnes adskillige idioter.

Det ønskelige er selvsagt minst mulig avstand og god kontakt mellom politikerne og folket som har valgt dem. Lær av erfaring hvem som oppfyller denne målsettinga.

All makt til folket.

Viktor Stein

leder for Rødt Sømna