Det skal visstnok være Arnljot Eggen som er opphavet til budskapet i overskriften, men jeg syntes det passet i forhold til den arroganse overfor folkestyret som blir utvist vedrørende ansettelse av ny kommunedirektør.

Er det noe Brønnøy kommune burde lært av de senere tiår så er det nettopp behovet for en grundig og godt forankret tilsettingsprosess av rådmann. En annen dyrkjøpt lærdom er at en ikke bør bruke kostbare konsulentbyråer til å foreta de vurderinger som våre folkevalgte er valgt for å gjøre. Det tredje forholdet som kommunen burde tatt lærdom av, er nettopp dette med hemmelighold i utrengsmål. Det bryter ned tillit og bereder grunnen for mistro.

Gang på gang ser vi også at innbyggernes innsikt i vår lokalpolitiske sandkasse blir kraftig undervurdert. Vårt samfunn er ganske transparent og hemmeligheter er en flyktig ferskvare. Vikarierende motiver for hemmelighold blir derfor lett gjennomskuet og jo større anstrengelser det gjøres for å holde ting hemmelig, jo tydeligere fremstår ofte nettopp det man ønsker skjule.

O.J. Tilrem