Nilssen har søkt på stillingen han er konstituert i

foto