Klart for ansettelse av Brønnøys nye kommunedirektør

Frank Nilssen, som er konstituert i stillingen, er en av søkerne. Her med varaordfører Tore Tveråmo (t.v.). Foto: Simon Aldra