Klart for ansettelse av Brønnøys nye kommunedirektør

foto