Laksen har det trangt. Nå håper Paul Birger Torgnes at Brønnøy kommune gir grønt lys for flytting

Ny merd er på plass på Toft, nå trengs bare tillatelsen fra kommunen.

I juli ble den nye, ytterste merden lagt ut. Nå venter Norsk Havbrukssenter Visning bare på Brønnøy kommune, så skal en del laks flyttes til den.  Foto: Norsk Havbrukssenter Visning

Pluss

Norsk Havbrukssenter Visning søkte 25. juli om dispensasjon fra arealdelplanen i Brønnøy. Selskapet viser til fiskevelferdsmessige hensyn og begrenset lokalitetskapasitet i Brønnøyområdet og ber om å få legge ut en ekstra merd i tilknytning til lokaliteten Laholmen. Merdens plassering er utenfor lokalitetens ytterpunkter, derfor søkes det om dispensasjon.