På ferjesambandet Horn-Igerøy (Vega blir det redusert kapasitet ved avgangen klokken 07.30 fra Horn.

Dette er på grunn av frakt av farlig last.