Det kan virke som om sommertrafikken endelig har kommet for fullt. På ferjesambandet Igerøy (Vega)-Horn melder Torghatten Midt torsdag ettermiddag om forsinkelser på grunn av mye trafikk.