Klokken ni onsdag presenterte Mediebedriftenes Landsforening (MBL) oppdaterte opplagstall for norske aviser, skriver fagbladet Journalisten. Tallene er for første halvår i 2023, og sammenlignes med første halvår i 2022.

Eneste som øker

BA øker altså med 63 i opplag, som utgjør 1,5 prosent fra første halvår 2022 til første halvår 2023. BA er med det den eneste av by-avisene på Helgeland som øker opplaget sitt. For andre kvartal i 2022 var det BA som økte mest på Helgeland.

Avisa Hemnes øker også opplaget, og mer enn BA, med 1,56 prosent.

Helgelands Blads opplag reduseres med 32 eksemplarer og 0,8 prosent, Helgelendingens med 199 og 3 prosent og Rana Blads med 159 og 1,8 prosent.

Rana No har et opplag på 2.381, men ikke noe oppgitt opplag for 2022, og derfor ikke noe tall å sammenligne med.

Øker i ytre Namdal

Det samme gjelder for iSandnessjøen, som er Helgelendingens byavis for Sandnessjøen. De har et opplag på 1.112, men ikke noe 2022-tall å sammenligne med.

Ytringen i Kolvereid dekker også Bindal, og øker opplaget sitt med 20 og 0,9 prosent.

Avisa Nordland faller med 758 og 3,5 prosent.

Tabell

AvisFørste halvår 2023Første halvår 2022Endring
Brønnøysunds Avis41644101631,5%
Helgelands Blad39623994-32-0,8%
Helgelendingen64436642-199-3,0%
Rana Blad86168775-159-1,8%
Rana No2381---
Avisa Hemnes14271405221,55 %
Ytringen Avis23452325200,9%
Avisa Nordland2097721735-758-3,5%

Negativ nasjonal trend

I et nasjonalt perspektiv er trenden negativ. Opplaget faller samlet med 2,6 prosent.

Også tallene MBL la frem for andre halvår i 2022 viste en nedgang, på 0,5 prosent. Det heldigitale opplaget utgjør 60 prosent, og det er fortsatt vekst i det, men tilbakegangen på papir- og komplettabonnement er på henholdsvis 13,9 og 12,2 prosent, og da veier ikke en digitaløkning på 5,4 prosent opp.

Små lokalaviser og de største lokal og regionavisene er i store trekk de som klarer å øke opplagene sine, 1 av 5 aviser merker imidlertid at de har fått færre heldigitale abonnenter.

Det er VG (inkludert VG+) som har det høyeste opplaget i Norge med 289.000, fulgt av Aftenposten med 254.000, Dagbladet (inkludert Dagbladet pluss) med 109.000, Dagens Næringsliv med 94.000 og Bergens Tidende med 89.000.

Færre lesere

Fredag ble også lesertallene lagt frem av MBL.

Den viste en nedgang i lesertall for avisene. 79 prosent av befolkningen som er over 12 år leser minst én avis digitalt eller på papir daglig. I 2021 var tallet 83 prosent, som var toppåret. Målingen ble utført av Kantar, meldte Medier24.

BAs daglige dekning var 9.000 daglige lesere, opp 100 lesere og 1,18 prosent.

Helgelands Blad hadde flere daglige lesere, med 10.000, men det er en nedgang på 200 og 1,9 prosent. Helgelendingen hadde en nedgang på 1.600 og 9,47 prosent til 15.000, Rana Blad en nedgang på 400 og 1,79 prosent til 22.000 og Avisa Nordland ned 3.000 og 5,25 prosent til 54.000.