Torsdag ble opplagstallene for andre halvår 2022 offentlige.

Øker mest

De viser at Brønnøysunds Avis hadde et opplag på 4.180, som er opp 106 fra 4.074 i andre halvår 2021. Dette er en økning på 2,6 prosent og den største opplagsøkningen på Helgeland.

– Det er et fint klapp på skulderen. Vi jobber hver dag med å lage en avis som er relevant for sørhelgelendingene, og det er fint å se at den går hjem, sier ansvarlig redaktør og daglig leder Matti Riesto i Brønnøysunds Avis.

Redaktør Matti Riesto. Foto: Simon Aldra

Det er Mediebedriftenes Landsforening (MBL) som legger frem tallene, som viser at det totale opplaget for norske aviser går ned med 0,5 prosent. Best går det for de mindre avisene: De 102 avisene med under 4.000 i opplag har en samlet økning i opplaget på 17,8 prosent.

Historisk

Også Helgelands Blad øker opplaget med 83 til 4.137 (+2,0 prosent). Helgelendingen har et marginalt fall på 2 til 6.658 (-0,0 %), mens Rana Blad bykser frem 165 til 8.914 (+1,9 %). I sør har Ytringen, som blant annet dekker Bindal, et fall på 45 til 2.397 (-1,9 %).

I Nordland er det Avisa Lofoten som øker desidert mest med 383 til 1.217, (+ 31,5 %), fulgt av Lofot-Tidende som øker med 3,2 prosent, som tilsvarer 108 opp i opplag til 3.385. Brønnøysunds Avis er dermed på tredjeplass i Nordland.

At Brønnøysunds Avis har større opplag enn Helgelands Blad er også historisk, i alle fall om vi ser på årene 2000–2017. På den tiden har opplaget til Helgelands Blad falt fra 6.445, mens Brønnøysunds Avis’ opplag har falt fra 4.825.