På ferjesambandet Horn-Andalsvåg må det påregnes 30 minutter forsinkelser.

Dette skyldes stor trafikk, melder Nordlands fylkeskommune.