På ferjesambandet Horn-Andalsvåg meldte Nordland fylkeskommune tidligere fredag om forsinkelser utover ettermiddagen og kvelden på grunn av stor trafikk.

på grunn av stor trafikk.

Klokken 18.05 meldes det at rutene skal gå som normalt, da trafikken har avtatt.