Orienteringssaker:

- Endringsagentene v/Alvilde Tilrem

- Ferjefri Helgeland v/Kalle Tysnes

- Søksmål fra Nordlandia Barnehager v/Kåre Johan Råbakk

- Helgeland på tvers v/kulturkonsulent Magnar Solbakk

- Bodø 2024 v/kulturkonsulent Magnar Solbakk

- Økonomi - Status v/Økonomisjef Øyvind Løvdahl

PS 1/23 Godkjenning av innkalling/saksliste

PS 2/23 Referatsaker

RS 1/23 Protokoll fra møte i kontrollutvalget 29.11.2022

RS 2/23 Innkalling til havnestyremøte 08.12.2022 - Brønnøy havn KF

PS 3/23 Interpellasjon

PS 4/23 Årsmelding Brønnøy Eldreråd - 2022

PS 5/23 Årsmelding - Råd for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse - 2022

PS 6/23 Partnerskapsavtale folkehelse

PS 7/23 Kommunal overtagelse av Hummelhaugen boligfelt

PS 8/23 Innføring av ventestønad for nyankomne flyktninger

PS 9/23 Nye satser for utstyr og klær ved bosetting av flyktninger

PS 10/23 Debatthefte I - 2023

PS 11/23 Debatthefte II - 2023