Vil øke satsene for innkjøp av klær og utstyr til flykt­ninger for første gang på 20 år