Anbudet for bygging av Salhushallen, tidligere kjent som Tjalghallen, ble utlyst på nytt 16. juni i år. Den tidligere avtalen som IL Tjalg hadde med entreprenør Bolt Construction AS var fra 2014, og entreprenøren ville ikke opprettholde denne ovenfor kommunen i 2016.

Dermed måtte anbudet lyses ut på nytt. Den nye anbudsfristen var satt til 25. august, og leder for plan- og utvikling i Brønnøy kommune, Gunvald Eilertsen, bekrefter at det har kommet inn tilbud.

- Vi har fått inn tilbud, og de vil bli vurdert. Anbudet er også en konkurranse med forhandlinger, og vi skal i en runde med forhandlinger med anbydere, opplyser Eilertsen, som ikke vil gi noe nærmere informasjon om anbydere og sum på dette tidspunktet.

- Nærmere informasjon vil bli gitt i tilknytning til formannskapsmøtet i Brønnøy 14. september, sier Eilertsen.

Kommunen har tidligere stipulert en planlagt startdato 3. oktober i år, og ferdigstillelse innen 6. oktober 2017. Dette fordrer imidlertid at anbudet er innenfor budsjettrammen, og at entreprenøren har kapasitet til å begynne arbeidet allerede i oktober.

Den anslåtte totalverdien på det utlyste prosjektet er mellom 40 og 44 millioner kroner. Arcon Prosjekt AS i Namsos, som bistod Tjalg med utarbeidelse og utlysning av prosjektet, er engasjert av kommunen for å håndtere anbudet.

Gunvald Eilertsen, leder for plan- og utvikling i Brønnøy kommune, opplyser at det har kommet inn anbud i forbindelse med bygging av Tjalghallen.