Dette grunnet ingen politiske saker til behandling i utvalget, melder formannskapssekretæren på vegne av utvalgsleder Liv Solli.

Neste møte i utvalget er etter møteplan er den 13. mars.