Medlemmer var ikke folkevalgt, må ha nyvalg for to utvalg