Det bør ikke komme som noen overraskelse at nedleggelse av fødestua i Brønnøysund nå er blant forslagene i Helse Nords store utredning. Helseforetaket sliter med store underskudd, i tillegg til at det flere steder er vanskelig å rekruttere nok fagfolk. Fødselstallene er heller ikke noe å juble for når de måles mot tidligere tider.

Likevel bør og må Helse Nord snu hver en stein for et fortsatt fødetilbud i Brønnøysund, for i en region som vil holde på befolkningen, og helst vokse, så bør det være mulig å føde trygt i nære omgivelser. Med avstandene og kommunikasjonene vi har på Helgeland så er det viktig at tryggheten også finnes lokalt. For trygghet er viktig her, eventuelle løsninger må aldri gå på bekostning av den medisinske tryggheten som fødestua og fødeavdelingene på Helgeland i dag tilbyr.

Et helsevesen skal ikke gå med overskudd, det skal tilby nødvendige tjenester. Det bør et rikt land som Norge legge seg på minnet i denne situasjonen.