Helse Nord har oppnevnt fem arbeidsgrupper. De skal alle levere to alternativer til dagens organisering.

En av vurderingene som skal gjøres er fjerne akuttkirurgi ved sykehusene i Kirkenes, Narvik, Lofoten og ved ett sykehus på Helgeland, ifølge NRK Nordland.

Modellene som skal vurderes på Helgeland er:

0-alternativ, fortsette som i dag: Akuttsykehus

Alternativ 1-ny: Akuttsykehus uten akuttkirurgi, ortopedi og føde

Alternativ 2-ny: Stort akuttsykehus

– I oversikten NRK har fått tilgang til er det skissert alternativer om å bygge opp sykehusene i Hammerfest, Harstad, Vesterålen og ett av sykehusene på Helgeland. Det skal også vurderes å gjøre Kirkenes, Lofoten og ett av sykehusene på Helgeland til DMS-er, ifølge dokumentet NRK siterer fra.

Flere av alternativene legger opp til sentralisering av fødetilbudet i Nord-Norge. For Brønnøysund skisseres følgende alternativer:

0-alternativ: DMS m/ fødestue

Alternativ 1-ny: Fødestue avvikles

Alternativ 2-ny: Fødestue avvikles