I forrige uke ble det klart at Vevelstad fikk ny ordfører og varaordfører. Vår nordligste kommune skal styres av to relativt unge politikere. Det sender et godt signal om fornyelse og at alle aldersgrupper er representert i lokaldemokratiet, vi ønsker dem lykke til.

Eneste skår i gleden ved at Arbeiderpartiet og Kommunelista har funnet sammen er at prosessen mellom valget og konstitueringen har vært svært lukket. Flere av de sentrale politikerne har nærmest gjort seg utilgjengelige i forhandlingsperioden. Når alt endelig ble erklært klart, så forteller de involverte at dette har vært klart i halvannen uke.

Det hadde vært en styrke for demokratiet i Vevelstad om velgere og lesere ble informert om dette underveis, slik at de fikk vite hvordan de politikerne de har stemt på forholder seg til veien videre. Også i Brønnøy var det «radiotaushet» fram til alt var klart. Til sammenligning fikk man i Sømna vite hvem som forhandlet med hvem - og hvorfor.

Det er ikke lovpålagt, men overfor velgerne hadde det vært bra om politikerne spilte med åpnere kort i perioden mellom valg og konstituering.