Du skal høre mye. Det kunne sikkert stått i jobbannonsen for ferjebillettører. En ferjebillettør på Vestlandet kunne denne uken fortelle at han hadde fått skylden for både første og andre verdenskrig, blant annet. Alle som har prøvd seg i serviceyrker rettet mot kunder vet at, jo, man får høre mye. Og man får skylden for mye, og som regel slikt man ikke har noen skyld for selv.

BA har snakket med en ung ferjebillettør som arbeider på Horn. De fleste er greie, får vi høre, men det er noen. Det er alltid noen. En turist i ferjekøen mener det antakeligvis er de samme som kjefter på fotballdommere som kjefter på dem. Som lar sinnet gå ut over ungdom i sommerjobb fordi ei ferje går for langt ned i vannet til å kunne gå inn til ferjeleiet på Ylvingen når det er langfjære. Vi deler den analysen.

Oppførsel burde være selvsagt, men er det ikke. Vi bringer også et leserinnlegg fra Borgerrettighetsstiftelsen Stopp Diskrimineringen. Der tar man opp saken om en kanadisk turist som skal ha blitt fotografert fordi han er kortvokst og latterliggjort. «Det er også viktig å si i ifra når slike ting skjer og å melde det videre», skriver Ihra Lill Scharning i innlegget.

Dette er viktig. Om man skal få bukt med dårlig oppførsel, enten det er 16-åringen som jobber i en butikk, 19-åringen som holder kontroll på ferjekøen, studenten som er bartender, en frivillig vakt på en hjemlig festival eller noe med normbrytende utseende som utsettes for trakassering, så må vi si fra, som turisten i ferjekøen også tar til orde for. Om du ser det skje, si fra. Hev stemmen, og sørg for å være et korreks. For det er det eneste som nytter.