Å møte eller lese om personer som forteller om sin ensomhet gjør inntrykk. Rundt tre av ti unge opplever ensomhet, og nesten fire av ti eldre over 80 år føler seg ensomme.

Nylig hadde jeg gleden av å besøke Villa Vekst i Bodø, hvor jeg fikk høre om hva det betyr å ha et sted å gå til og være en del av et fellesskap. Fremover må vi etablere flere sosiale møteplasser hvor vi kan møtes på tvers av alder og bakgrunn, og som kan bidra til tilhørighet og fellesskap.

Ensomhet kan ramme alle. Det er han som står alene i friminuttene og ser klassekameratene spille fotball. Han som oppfattes som den utadvendte på studiene, men som går alene hjem til studenthybelen. Enkemannen som bor alene og ikke har noen som kommer på besøk, eller kvinnen som får oppdateringer på sosiale medier om venners feiringer og fester, mens hun sitter alene hjemme.

Samtidig som vi ikke nødvendigvis skal sykelig- og stakkarsliggjøre det å være for seg selv innimellom, må vi være åpne om at den vedvarende ensomheten mange av oss lever med både kan være skambelagt og vanskelig å snakke om.

Jeg er derfor overbevist om at hvis vi skal klare å gjøre noe med ensomhet, så må vi også våge å snakke mer om det.

Ensomhet er en av våre store folkehelseutfordringer, og ofte opptrer den usynlig for andre. Over tid kan ensomhet påvirke helsen vår. I 2022 foreslo Høyre på Stortinget at vi må gjøre mer for å forebygge og redusere ensomhet. Vi mener at det offentlige må ta sin del av ansvaret gjennom en tydelig handlingsplan og mer forskning. Heldigvis fikk forslaget flertall, selv om Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte imot.

For mange er ensomhet en del av hverdagen. Vi ønsker en bred samfunnsdugnad og et samarbeid mellom det offentlige, næringslivet, frivilligheten og organisasjonslivet. Vi ønsker at det skal skapes et mangfold av møteplasser og fellesarenaer som kan gjøre veien inn i fellesskapet lettere og enklere for dem som opplever at ensomhet dominerer hverdagen.

Hver og en av oss kan gjøre en forskjell i andres liv. Små handlinger som å invitere noen med på en kopp kaffe, ta seg tid til å snakke med noen i butikken eller invitere med seg en ekstra på tur kan utgjøre stor forskjell i andres liv.  Jeg er trygg på at vi ikke bare får et varmere, men bedre samfunn hvis færre slipper å føle seg alene.

Marianne Dobak Kvensjø, gruppeleder og førstekandidat for Nordland Høyre