Onsdag blir det avgjort i kommunestyret hvilken modell politikerne velger for skolestrukturen i kommunen vår.

Sjelden har det vært heftigere debatt i avisen, og på Facebook. Skolestrukturen angår ikke bare de som har barn i skolen nå. Den angår hele Brønnøysamfunnet, «fra krybbe til grav».

Og, det er her viktigheten av å bevare Nordhus Skole kommer inn.

Jeg føler at jeg er litt på repeat her, men gjentar meg igjen; Området Nordhus og Toft er de områdene i byen der det er reell mulighet for vekst. Kommunens fremtid som ett sted det er plass til barnefamilier, og der det er god bolyst, er avhengig av at det er områder tilgjengelig for barnefamilier å bosette seg.

Områder med ledige tomter og boliger, gode barnehager og en skole i fornuftig avstand for barn i barneskolealder vil være utslagsgivende for muligheten Brønnøy kommune vil ha til å tiltrekke seg nye innbyggere. Og for å få egne unge voksne til å ønske å bli, og etablere seg med familie.

Gjertrud Krokaa skriver i et glimrende innlegg: «Utfordringene i skolen settes stadig opp mot helse. Men den kommunale helsetjenesten har egne utfordringer som neppe kan løses ved hjelp av et fornuftig valg av skolestruktur eller pengene man sparer på å omstrukturere. Sykefraværet er skyhøyt, ansatte sier opp på stripe og ledere har byttet beite i oppsiktsvekkende fart. Det eneste besparelsen på skolestruktur kan gjøre for helse er å dytte enda flere millioner i hullete turnuser, mangel på kompetanse, bøter for ikke å kunne ta imot ferdigbehandlede pasienter, og vikarer fra vikarbyrå. Det er en ond sirkel som til slutt blir et pengesluk uten bunn. Av den enkle grunn at det ikke bare er penger som er utfordringen for kommunen. Mangelen på kompetanse er like alvorlig.»

Jeg vet ikke nok om helsesektoren i kommunen, så jeg skal ikke uttale meg om kompetansen der, annet enn at sektoren nok er svært vanskelig å administrere.

Men, det er unektelig tilfelle at helsesektoren i kommunen har enorme utfordringer. Og Krokaa setter fingeren på hovedproblemet med stort sykefravær, og manglende bemanning. Pengebruken og bemanningskrisen i helsesektoren vil dog ikke avhjelpes ved å svekke bolysten i kommunen.

Det er min påstand at valg av skolestruktur, der Nordhus Skole består, er det eneste fornuftige valget også for helsesektoren i Brønnøy.

Ved å opprettholde det gode lokalsamfunnet vi har på Torgøyan vil dette kunne være med å sørge for nyrekruttering til kommunen. Drømmen er å kunne få familier hit med barn i barnehage, og barneskolealder og med foreldre med bakgrunn innen helse- og omsorg og skole. Eller andre yrker.

Jeg ser for meg en overfylt perrong på Oslo S, der folk står som sild i tønne, og skal hjem til Ski (der jeg selv kommer fra), eller helt til Fredrikstad eller Sarpsborg etter en lang dag på jobb. Der står de, og tenker på hvor lei de er, av å pendle langt hver dag for å komme seg på arbeid. Og for hva? Én del av en tomannsbolig på Ski koster fort over 10 millioner. Renta er høy, og strømprisene likeså. Selv med to voksne i full jobb sliter de med å få endene til å møtes.

Så står de der, og fikler med mobilen, også dukker det opp en reklame for «Prøvebo» i Brønnøysund. Nysgjerrig er det noen som klikker på reklamen, og blir møtt med bilder av noe av verdens vakreste natur, og informasjon om ett samfunn der det går an å finne bolig innen 10 minutters kjøring fra jobb, og der en kan få prøve seg på å bo, og å leie bolig til «fornuftig» pris. Der en fremdeles kan rekke flyet hvis en forsover seg, og drar hjemmefra 40 minutter før flyet skal gå.

Kanskje velger noen av de som leser informasjonen å prøve seg på å bo her? Kanskje velger noen av disse å bli? Regionen vår har så mye å by på, og sjelden har vel mulighetene vært bedre for å kunne lokke andre hit.

Nordhus og Toft er, i en slik sammenheng, viktige brikker i å kunne tilby Brønnøy kommune som ett attraktivt sted for potensielle nye borgere å bosette seg. Tomter er allerede lagt til rette for nybygging, og vi har ett imøtekommende lokalsamfunn som gjerne tar imot nye innbyggere!

Dette forutsetter da at vi, i kommunen, spiller på lag, og opprettholder de tilbudene vi har. De tilbudene som vil oppleves som viktige for folk som kan være villige til å vurdere å komme hit, og bosette seg.

Satt på spissen kan konsekvensene av å legge ned Nordhus Skole forsterke en avvikling av kommunen vår. Og å bevare Nordhus Skole kan gi oss grunnlag for ny optimisme, og vekst. Det er opp til innbyggere, og politikere på onsdag, hva som blir vegen videre for Brønnøy kommune.

Birgitte Brattebø