Fremtidig skolestruktur vekker debatt, og folkemøtet på Nordhus ble en kraftig markering av skolens viktighet i lokalsamfunnet. Paradoksalt nok drøftes nedleggelse av skolen samtidig som statsforvalteren har startet saksbehandlingen av Toftøya, en utbygging som er svært viktig for videre utvikling av kommunen som helhet og Nordhus/Toft i særdeleshet.

Etter min mening er utredningen kvalitativt svak og har flere mangler på forventet innhold. Paneldebatten på Nordhus skole viser at det ikke er politisk flertall for å behandle en politisk sak basert på en mangelfull utredning der alle relevante forhold ikke er belyst godt nok. Hva Ap og SV mener er noe ullent, men saken vil ikke oppnå flertall i formannskapet.

Jeg har fremdeles lyst til å spørre hva SV egentlig mener om å legge ned Nordhus skole?

Høyre og jeg vil i formannskapet den 28. november fremme forslag om å trekke utredningen for videre behandling, dersom kommunedirektøren ikke trekker saken selv.

En sak med så stor konsekvens for et lokalsamfunn må og skal belyses godt. Alle forhold som har betydning skal være kjent, både for de som gir høringsinnspill og ikke minst for politikerne som skal fatte en beslutning. Det er uakseptabelt med et hastverksarbeid der det kan synes som om konklusjonen om å legge ned Nordhus skole er tatt på forhånd.

Det holder definitivt ikke å komme med nye opplysninger i politisk sak dersom de samme opplysningene kunne vært kjent under høringen. De økonomiske konsekvensene er ikke belyst, i Høyre ser vi på det som en alvorlig mangel.

Som sagt forventer jeg at kommunedirektøren selv trekker saken. Skulle ordfører allikevel sette saken på dagsorden, så er det min vurdering at saken vil bli avvist i formannskapet senere i november.

Janitha Ormøy Singdahlsen

Brønnøy Høyre