Kommunedirektøren ble utfordret og svarte i debatten