I de siste dagene har vi hatt et vintervær som har skapt en del utfordringer i forhold til brøyting av veier og fortau. Mange har uttrykt sine, ofte sterke og svært sinte, meninger om når og hvordan det skal brøytes og hvem som har ansvaret. Felles for mange av de er at de idiotforklarer direkte de som gjør brøytejobben. Dette er en praksis som jeg ber folk slutte med. De som er ute og brøyter gjør kun den jobben de er satt til å gjøre. De gjør det de kan for å holde veier og fortau kjørbare og gangbare. Når man står på slik de gjør når vinterværet har vært slik det har vært de siste dagene, da oppleves som uriktig og urettferdig og få kjeft. Det er ingen som er på jobb som skal måtte oppleve å bli kjeftet huden full, få hyttede never, «finger'n» eller bli hengt ut på sosiale medier. Det vil jeg tro de aller fleste er enige i! Alle som jobber i Norge har krav på et trygt arbeidsmiljø. Også de som driver med brøyting. Dette gjelder uavhengig om de jobber i kommunen eller hos en innleid entreprenør. Vær snill og bidra til at de faktisk kan ha et godt og trygt arbeidsmiljø, og ikke det motsatte.

For ordens skyld; det å melde inn at veier ikke blir brøytet, ikke blir tilstrekkelig brøytet eller andre typer observasjoner eller avvik er helt legitimt. Så lenge det er saklig har det en nytte i forhold til både oppfølging, dokumentasjon og forbedring. Vi i Brønnøy kommune har vi egen link på våre nettsider hvor det er mulig til å melde slike ting inn. Her kan man også legge ved bilder. Registrerer du e-post og mobilnummer får du et svar fra oss.

Vær også klar over at det er tre veieiere i Brønnøy kommune. Veiene er enten private, kommunale eller fylkeskommunale. Veien som går fra Mosheim, gjennom sentrum, over brua og til Torghatten er for eksempel fylkeskommunal. De andre samleveiene, som for eksempel Havnegata, Lenningsveien, St. Knuts gate osv. – de er kommunale. Veier i boligfelt er også ofte kommunale, men noen er private.

Budsjett og kvalitetskriterier på fylkeskommunale og kommunale veier er svært forskjellige. Det stilles større krav til vintervedlikehold av fylkets veier, enn de kommunale. Det betyr at fylkesveiene blir hyppigere brøytet enn de kommunale. De kommunale brøytekriteriene er vedtatt politisk og de finner dere på kommunens nettside.

Husk at brøytemannskapene kan ikke være på alle veier samtidig. Det vil ta tid før alle veiene er brøytet når det kommer mye snø. Og spesielt når det kommer mye tung snø. Snø blir ikke kjørt bort med en gang, men ved anledning.

Til slutt vil vi henstille alle til å ta hensyn, være tålmodig og bruke kommunens feilmeldingsportal når dere opplever det dere mener er avvik eller observasjoner som dere mener vi bør vite om.

Mvh

Ole Bjørn Nilsen

Teknisk sjef

Brønnøy kommune