- Det er for lite penger til brøyting og strøing - dette koster samfunnet menneskeliv