Så viser Helgelandsykehuset sitt sanne ansikt, ambulansen i Sømna må flyttes for bedre ressursutnyttelse, STYRKING AV FAGMILJØET og bedre rekruttering. Styrking av fagmiljøet er blitt et farlig ord i samfunnet, det trumfer alt , til og med sikkerheten for Sømna innbyggeren. Jeg regner med at Madsens uttalelse om at ingen ting er avgjort er for å bløffe befolkningen i Sømna, for avgjørelsen er allerede tatt, her kjøpes det bare tid å prøve få oss sømnaværinger til å kjøpe argumentene til Madsen og Helgelandssuykehuset (HS). Her snakkes det varmt om en ROS-analyse som skal dreie seg om akuttmedisinsk beredskap i Sømna, og jeg blir skikkelig nervøs når et av elementene i denne skal være om befolkningen har førstehjelpskunnskap ?? Da må jeg få stille spørsmålet: er det befolkningen selv som nå skal stå for beredskapen i Sømna kommune?

Madsen sier videre: HS mener bilen må ha tilholdssted ved DMS-et i Brønnøysund for å få bedre beredskap, bedre beredskap for hvem, jo for befolkningen i Brønnøysund, for oss sømnaværinger blir jo beredskapen ekstremt mye dårligere, og den biten er udiskutabel, ifra en responstid på 11,5 minutter til 25 minutter til ambulansebilen når Sømnas kommunegrense, da er bilen på Strømsodden og skal rykke ut videre til Kvaløya, da er det gått opp mot 45 minutter, hvis dette er på barveiføre, er dette bedre beredskap Madsen?? Jeg kjenner jeg blir uvel i kroppen av en inkompetanse vist av en prehospitaldirektør som ut i fra stillingsbenevnelse later til å ha kunnskapen.

Det blir også brukt som et argument at det skal innføres slagalarm ved DMS-et. Kjempebra, men da regner jeg med at det er en fordel å få pasienten snarest mulig inn til DMS-et , og hvis ambulansen skal rykke ut til Sømna til et mulig slagtilfelle, så skal bilen inn til Sømna, 25 minutter til Sømna. Vi vet at det tar tid å gjøre pasienten klar for transport og turen tilbake til DMS-et nye 25 minutter, da er det gått over en time før pasienten er på tur inn til CT, da vet vi alle at mest sannsynlig løpet er kjørt for slagpasienter, men ved å ha ambulansen i Sømna som kan være der etter 11.5 minutter kan det faktisk bety liv eller død for pasienten, er dette bedre beredskap Madsen?? Og når vet vi at røntgen på DMS-et ikke har døgnvakt så er dette ekstremt usikkert om det lar seg gjennomføre!

Hvis det er behovet for en større sikkerhet for brønnøyinnbyggeren som er bakteppet for dette, så må HS for pokker utplassere enda en bil i Brønnøy for å bedre beredskapen der ikke rasere sikkerheten for innbyggerne i Sømna og ta i fra oss ambulansen.

Det ble sagt at når legevakten i Sømna skulle flyttes til DMS-et i Brønnøy så skulle ambulansen stasjonert i Sømna være vår sikkerhetsline. Nå blir dette brukt i mot oss for å styrke miljøet ved DMS-et, en ting er sikkert, som lokalpolitiker i Sømna , så skal det jobbes steinhardt for at den legevakten skal flyttes tilbake til Sømna!

Argumentene med hjerteinfarkt , blodforgiftning, er også avhengig av responstid , som er kortere med ambulansebilen stasjonert i Sømna , alle argumentene for å bedre pasientsikkerheten blir bedre med ambulansebilen i Sømna, og det er udiskuterbart, så da står vi igjen med det farlige ordet FAGMILJØET et annet ord for å sentralisere og gjøre ting  vanskeligere for Sømnas befolkning.

Jeg skal komme med et godt råd til Helgelandsykehuset, sett inn en ekstra bil i Brønnøysund for å styrke pasientsikkerheten for innbyggerne , og la ambulansen i Sømna bli stasjonert ser den er i dag, og jeg kan love Helgelandssuykehuset en ting , denne kampen har vikke tenkt å tape .

Dalbotn (periferien) 26.01.24

Roy Helge Dahle

Lokallagsleder

Sømna Senterparti