Dette er årsakene til at Helgelandssykehuset vil flytte ambulansebilen fra Sømna