LHL Sømna tenker med gru på hvordan situasjonen vil bli for oss sømnaværinger hvis ambulansen bli flyttet til Brønnøysund. Etter Madsens uttalelse skal vi testes for å se på hvordan førstehjelpkunnskapen våres er! ( Ros-analysen) Vi har ingen tro på at dette er det beste for tryggheten som vi setter så høyt!

Det som er viktigst for den gruppen vi organiserer hjerte/lunge/slag, er responstiden! Selfølgelig gjelder dette alle som kontakter 113.

Muligens kan ambulansen nå Kvaløya på 40 minutter, men da må det være godvær. Ved situasjonen der det er snøstorm og ubrøyta veier vil responstiden raskt øke betraktelig. Da kan vi heller ikke trøste oss med helikopteret.

Vi kan vise til en pasient som venta på å legekontoret på Vik! Ambulansen var i Brønnøysund, og det var skikkelig vinter med snøkov og isete veier. Pasienten fikk beskjed om at ambulansen ikke kunne kjøre i mere enn 30km/t på grunn av værforholdene. Det tok da ca 1 time fra byen til Vik. Tror ikke dette er spesielt !

Det blir hevdet at Sømnaambulansen i liten grad er tilstede i Sømna! Er den det? Det er vel AMK ved Helgelandssykehuset som bestemmer hva slags ambulanse som skal sendes ut for eksempel til Velfjord. De kan da styre statistikken over tilstedeværelse i Sømna. (bukken og havresekken)

Folk i Sømna føler utrygghet med tanke på responstid ved akutt sykdom /ulykker! Dette viste de i praksis da LHL med sømnafolkshjelp samla inn penger til hjertekompresjonsmaskin til ambulansen!

Det sier seg selv at det er flere oppdrag i Brønnøy med ca 10.000 innbyggere mot Sømna med 2000.

Hvis det ikke er nok beredskap i Brønnøy – plassér da en ambulanse der! Ikke la manglende beredskap i Brønnøy gå utover Sømnas befolkning!

Kompetansen er veldig bra på Sømnaambulansen. Det har vi erfart! Det viktigste er at de kommer fram i tide!

Åsmøteuttalelse fra LHL Sømna ved

Eli Hildring