Brønnøy kommune sin økonomiske situasjon har vært utfordrende over år og situasjonen nå er at drifta må ned med så mange millioner at vi nok ikke kommer unna store endringer i organisasjonen i åra fremover. Fagforbundet er glad for at vi har fått en politisk posisjon i kommunestyret som innser alvoret i saken, og er villig til å gjøre noe med den.

Fagforbundet støtter arbeidet som må gjøres og vi ønsker å bidra aktivt i alle prosesser som kan føre til et bedre økonomisk fundament for å drive tjenesteproduksjon for alle innbyggerne i kommunen vår. Vi er også tilfredse med at «ostehøvelen» er lagt bort og at det er strukturene i organisasjonen som blir diskutert.

Fagforbundet mener kommunen må inn i en prosess hvor man bestemmer seg for hvilke tjenester man skal produsere og hvordan disse skal organiseres. For å optimalisere tjenesteproduksjonen og ta vare på den kompetansen vi har, mener Fagforbundet at fokuset må være på hvilke tjenester organisasjonen skal levere og til hvilken kvalitet og pris. Rett person på rett plass og forutsigbarhet over tid for alle parter, både ansatte og brukere av kommunale tjenester, er viktige prinsipper i denne prosessen, likeså lover, forskrifter og trepartssamarbeidet. Fagforbundet mener at det høye sykefraværet må adresseres med riktig organisering og godt lederskap. Dagens høye sykefravær er ikke bærekraftig og dersom en klarer å senke dette fraværet til rett nivå, vil det ha en positiv effekt på økonomien.

Fagforbundet er den største fagforeningen i Brønnøy kommune med 497 yrkesaktive medlemmer. Hvis vi regner med lærlinger, studenter, uføre og pensjonister teller vi til sammen 890 medlemmer, hvorav rundt 50 av disse er medlemmer i Vevelstad kommune. Vi organiserer alle yrkesgrupper i kommunen, det vil si at vi har over 15 forskjellige faggrupper. Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad forventer at våre tillitsvalgte er invitert med og får delta fra start og gjennom hele omstillingen, i alle fora hvor dette vanskelige arbeidet skal gjennomføres.

Uttalelse fra årsmøtet i Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad avd. 203, 24. januar 2024.

Jørn Georg Johansen

Styreleder

Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad avdeling 203

Jørn Georg Johansen er styreleder i Fagforbundet. Foto: Bente Milde